Αυτόνομα Συστήματα

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαθίστανται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες/κτήρια που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ ή εκεί όπου η διασύνδεση με τη ΔΕΗ κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, καθώς και σε κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως. Αποτελούν επίσης εξαιρετική ενεργειακή λύση για ανθρώπους που επιθυμούν την ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία της κατοικίας. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούνται από:

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια τα οποία ουσιαστικά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύμα
  • Μπαταρίες συσσώρευσης και αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας
  • Inverter – αντιστροφέας μετατροπής του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος σε εναλλασσόμενο
  • Ρυθμιστή φόρτισης που ρυθμίζει την τάση και τη συχνότητα λειτουργίας του συστήματος

Αποθύκευση Ενέργειας (Energy Storage)

Λόγω της συνεχούς τάσης για αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, αναπτύσσεται μεγάλο ενδιαφέρον για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα με αποθήκευση ενέργειας. O ρόλος της αποθήκευσης ενέργειας (energy storage) στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, γίνεται εξαιρετικά σημαντικός.

Οι ΑΠΕ αποτελούν την καταλληλότερη πλέον λύση στην παραγωγή ενέργειας, αλλά κατά την διάρκεια των νυχτερινών ωρών και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, κρίνονται απαραίτητες οι εφεδρικές πηγές. Η αποθήκευση ενέργειας, η οποία επιτυγχάνεται με ένα σύστημα επαναφορτιζόμενων μπαταριών, αποτελεί την καλύτερη λύση για την ενεργειακή αυτονομία του καταναλωτή.

© Copyright 2011-2020 ecosol