Μελέτη

  •  Η  ECOSOL αναλαμβάνει να αξιολογήσει το χώρο εγκατάστασης είτε γήπεδο είτε στέγη και να σας προσφέρει μετά από εκπόνηση κατάλληλης τεχνοικονομικής μελέτης την πιο συμφέρουσα λύση
  • Επίσης προετοιμάζουμε το φάκελο για την ΔΕΗ με τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες, το φάκελο για υποβολή σε Τράπεζα (business plan και απαραίτητα τεχνικά έγγραφα και μελέτες) και αναλαμβάνουμε τις  Διαδικασίες για την υποβολή φακέλου στο ΛΑΓΗΕ όπως και τη σύνταξη του φακέλου για υποβολή στην Πολεοδομία για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Κατασκευή

  • Σε κατασκευαστικό επίπεδο πραγματοποιούμε πλήρεις μελέτες εφαρμογής, προμηθεύουμε και εγκαθιστούμε τον κατάλληλο εξοπλισμό (panels, inverters, βάσεις στήριξης, ηλεκτρολογικό υλικό, σύστημα τηλεπίβλεψης).
  • Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες(Χωματουργικές, οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές) και τη διαχείριση του έργου έως την ολοκλήρωση του και τη σύνδεση με το Δίκτυο της ΔΕΗ

Συντήρηση

• Με την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης παρέχουμε after sales υπηρεσίες, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, παρακολούθηση λειτουργίας μέσω συστήματος τηλεπίβλεψης και αποκατάσταση πιθανών βλαβών

© Copyright 2011-2020 ecosol