Ιταλία-Fano,Marche,Pesaro e Urbino

Φ/Β Σταθμός 2,995 MWp