Ν. Κυκλάδων-Τήνος

Αυτόνομο-Διασυνδεδεμένο σύστημα οικίας 2,10 KWp