Ν.Λακωνίας,Γεράκι (Δήμος Ευρώτα) (2)

Φ/Β Σταθμός 500 kWp