Η σωστή συντήρηση ενός Φωτοβολταϊκού πάρκου έχει σαν αποτέλεσμα τα παρακάτω:

Η προληπτική συντήρηση ενός Φωτοβολταικού πάρκου γίνεται συνήθως ανά εξάμηνο και περιλαμβάνει συνοπτικά τις παρακάτω εργασίες: