Τομείς Δραστηριότητας

  • Μελέτη – Κατασκευή: Φωτοβολταικών σταθμών, Net Metering
  • Συντήρηση Φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών
  • Μελέτη – Επίβλεψη-Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών ενεργειακών & αιολικών έργων
  • Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα – Αποθήκευση Ενέργειας

Δείτε τα έργα μας

Μακροχρόνιες Συνεργασίες με τους Καλύτερους

Η ECOSOL χρησιμοποιεί πιστοποιημένα προϊόντα αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού καθώς και πιστοποιημένα ελληνικά προϊόντα και προμηθευτές για τις κατασκευές των έργων της , εξασφαλίζοντας ποιοτική αρτιότητα και τη βέλτιστη απόδοση.

Έχουμε τις Λύσεις για κάθε Επενδυτικό Ενδιαφέρον

Οι λύσεις που προσφέρουμε είναι ολοκληρωμένες και αφορούν επενδυτικά σχέδια μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, σε όλη την Ελλάδα.

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.