Βασίλειος Μούλκας & ΣΙΑ ΟΕ

H εταιρία Βασίλειος Μούλκας & ΣΙΑ ΟΕ ιδρύθηκε το 2008 στη Λάρισα με το διακριτικό τίτλο ECO ENERGY ΕΜΠΟΡΙΚΗ με τομείς δραστηριότητας τη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών και άλλων ενεργειακών έργων σε όλη την Ελλάδα. Από το 2011 με το διακριτικό τίτλο ECOSOL συνεχίζει την ανοδική της πορεία πραγματοποιώντας έργα ποιότητας και επαγγελματικής αρτιότητας.

Οι λύσεις που προσφέρουμε είναι ολοκληρωμένες και αφορούν επενδυτικά σχέδια μικρής μεσαίας και μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα. Δίνοντας έμφαση σε κάθε έργο ξεχωριστά, αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε επενδυτικού σχεδίου ατομικά γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μία μόνο λύση για όλους.

Άλλωστε πιστεύουμε ότι η ποιότητα κατασκευής  σε συνδυασμό με τις καλές τιμές και την προσωπική επαφή αποτελούν την καλύτερη συστατική επιστολή σε μια αγορά που συνεχώς διευρύνεται.

Στην ECOSOL γνωρίζουμε ότι για να ανταποκριθούμε στα πρότυπα ποιότητας που θεωρούμε ιδανικά πρέπει να έχουμε μόνιμες συνεργασίες με εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους συνεργάτες γι αυτό και διαθέτουμε μόνιμα, οργανωμένα συνεργεία που πληρούν τις προδιαγραφές της ποιότητας της εταιρίας και μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση  και πρακτική μπορούν να παραδίδουν άρτιες κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο.

Κι επειδή η διάρκεια ζωής ενός έργου εξαρτάται άμεσα από την τεχνική μελέτη του, εμείς στην ECOSOL δίνουμε απόλυτη έμφαση στην προετοιμασία και μελέτη εφαρμογής του έργου που θα εξασφαλίσει την μακροβιότητά του και την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του.

Οι έλεγχοι κατά τη διάρκεια κατασκευής της εγκατάστασης αλλά και ο τελικός έλεγχος μετά την ολοκλήρωσή του έργου στα ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και ηλεκτρονικά του τμήματα  αποτρέπουν οποιαδήποτε στρέβλωση, με αποτέλεσμα την κατασκευή και παράδοση έργων αναφοράς στον επενδυτή.

Οι πελάτες μας είναι η καλύτερη διαφήμιση.

© Copyright 2011-2020 ecosol