Ενεργειακός συμψηφισμός ή net metering

Κατασκευή Φωτοβολταϊκής Στέγης στην Καρδίτσα (Καππαδοκικό)

Ενεργειακός συμψηφισμός ή net metering είναι μια νέα ενεργειακή πολιτική που δίνει τη δυνατότητα σε οικιακούς και επαγγελματίες καταναλωτές να παράγουν μέρος ή το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, εγκαθιστώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη στέγη των κτιριακών εγκαταστάσεων τους.

Πώς λειτουργεί;

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, αφού καταγραφεί από τον ειδικό μετρητή του διαχειριστή, διαχέεται εξολοκλήρου στο δίκτυο. Οι καταναλωτές που έχουν ή θα έχουν μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα μπορούν να συμψηφίζουν την παραγόμενη με την καταναλισκόμενη ενέργεια.

Κατασκευή Φωτοβολταϊκής Στέγης στην Καρδίτσα
 Εάν η παραγόμενη ενέργεια είναι περισσότερη από την καταναλισκόμενη σε ετήσια βάση, τότε ο καταναλωτής πιστώνεται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας την διαφορά τους. Στην αντίθετη περίπτωση, ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο με την καταναλισκόμενη ενέργεια, αφού θα έχει αφαιρεθεί η παραγόμενη ενέργεια που είχε από το σύστημα ΑΠΕ.

Σε ποιους απευθύνεται ;

Απευθύνεται τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματίες καταναλωτές που έχουν εγκαταστήσει ή πρόκειται να εγκαταστήσουν συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Καρδίτσα
Η μετατροπή από διασυνδεδεμένο σύστημα σε net metering είναι απλή, αφού από τεχνικής άποψης, ένα σύστημα σχεδιασμένο για net metering, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα σύστημα σχεδιασμένο για πώληση ενέργειας.
Επιπλέον με την εφαρμογή του net metering, μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις με κτίρια γραφείων, εμπορικά, βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια και αγροτικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την μείωση του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Πλεονεκτήματα

Η εφαρμογή του Net metering δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να κάνει οικονομία εφόσον με την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ότι παράγει το καταναλώνει. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να αυξήσει την κατανάλωσή του προκειμένου να καλύψει και άλλες ανάγκες του, όπως την θέρμανση και την ψύξη.

Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Θεσσαλονίκη