Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2012
Ημερομηνία λειτουργίας: 28/06/2012
Θέση έργου: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ιδιοκτησία: ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: MAGE SOLAR POWERTEC PLUS Mono 260
Inverters: SOLAREDGE 10K 3-PHASE
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Καρδίτσα

Φωτογραφίες :