Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2012
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας: 02/04/2012
Θέση έργου: ΛΑΚΩΝΙΑ
Ιδιοκτησία: ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SUNTECH STP 240 S poly
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Λακωνία

Φωτογραφίες :