Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2012
Ημερομηνία λειτουργίας: 29/8/2012
Θέση έργου: ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΝΑΒΡΑ
Ιδιοκτησία: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: YINGLI SOLAR 245 Wp poly
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Κατασκευή Φωτοβολταϊκής Στέγης στην Καρδίτσα (Ανάβρα)

Φωτογραφίες :