Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2012
Ημερομηνία λειτουργίας: 29/08/2012
Θέση έργου: ΚΕΔΡΟΣ – Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
Ιδιοκτησία: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: YINGLI SOLAR 245Wp poly
Inverters: SOLAREDGE 10K 3-PHASE
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στους Σοφάδες Καρδίτσας

Φωτογραφίες :