Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου :
ECOSOL 2011
Ημερομηνία λειτουργίας: 03/02/2011
Θέση έργου: ΕΥΒΟΙΑ-ΡΟΒΙΕΣ
Ιδιοκτησία: ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: EXEL 260 Wp mono
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Εύβοια κατασκευασμένη από την ECOSOL

Φωτογραφίες :