Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2011
Ημερομηνία λειτουργίας: 08/07/2011
Θέση έργου: ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Ανάβρα)
Ιδιοκτησία: ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SOLAR-FABRIK Premium mono 245Wp
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Καρδίτσα κατασκευασμένη από την ECOSOL

Φωτογραφίες :