Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2011
Ημερομηνία λειτουργίας: 11/07/2011
Θέση έργου: ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΝΑΒΡΑ
Ιδιοκτησία: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SOLAR-FABRIK Premium mono 245Wp
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Ανάβρα Καρδίτσας

Φωτογραφίες :