Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2012
Ημερομηνία λειτουργίας: 26/01/2012
Θέση έργου: ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ιδιοκτησία: ΕΦΗ ΚΑΓΚΑΡΑΚΗ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SUNTECH STP PLUTO 285 Wp
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Καλαμάτα

Φωτογραφίες :