Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2011
Ημερομηνία λειτουργίας: 15/07/2011
Θέση έργου: ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ
Ιδιοκτησία: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SOLAR-FABRIK Premium mono 245Wp
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia

Φωτογραφίες :