Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2011
Ημερομηνία λειτουργίας: 01/2012
Θέση έργου: ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΝΑΒΡΑ
Ιδιοκτησία: ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SOLAR-FABRIK Premium mono 235Wp
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Αναάβρα Καρδίτσας

Φωτογραφίες :