Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2012
Ημερομηνία λειτουργίας: 10/02/2012
Θέση έργου: ΜΕΝΙΔΙ- Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ιδιοκτησία: ΚΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: ΕXEL ESP60 235 Wp poly
Inverters: SOLAREDGE SE 10
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Αιτωλοακαρνανία

Φωτογραφίες :