Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2011
Ημερομηνία λειτουργίας: 18/12/2010
Θέση έργου: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ιδιοκτησία: ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: Exel ESP-D 250Wp ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Καρδίτσα

Φωτογραφίες :