Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2011
Ημερομηνία λειτουργίας: 01/08/2011
Θέση έργου: ΛΑΜΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ
Ιδιοκτησία: ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SUNTECH STP 280Wp poly
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Λαμία

Φωτογραφίες :