Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2012
Ημερομηνία λειτουργίας: 25/06/2012
Θέση έργου: ΒΟΛΟΣ
Ιδιοκτησία: ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SUNTECH STP 300 Wp POLY
Inverters: SOLAREDGE 10K- 3PHASE
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στον Βόλο

Φωτογραφίες :