Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2011
Ημερομηνία λειτουργίας: 28/07/2011
Θέση έργου: ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΔΕΛΕΡΙΑ
Ιδιοκτησία: ΔΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SOLAR-FABRIK Premium mono 245Wp
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Κατασκευή Φωτοβολταϊκής Στέγης στον Τύρναβο

Φωτογραφίες :