Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Εγκατάσταση & Συναρμολόγηση Ηλιοπαρακολουθητών:
Κοινοπραξία ECOSOL-Τιριακίδης Β .–ΦΛΩΡΙΝΑ: Ιούνιος 2011-Απρίλιος 2012
Μελέτη & σχεδιασμός έργου: A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας: 03/2012
Ιδιοκτησία: A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
Θέση εγκατάστασης: Ιταλία-Carlino , Udine , Friuli-Venezia
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SUNTECH STP220-20/Wd – 220Wp / SCHOTT Poly – 230Wp
Inverters: SCHOTT Poly – 230Wp
Tracker: SUN CARRIER SC-160 CF

Φωτογραφίες :