Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 24/05/2011
Ιδιοκτησία ΜΑΙΝΑΣ Β. & ΣΙΑ Ε
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες EXEL ESP series 60 250Wp mono
Inverters SMA STP 17000 TL3
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Σύρο

Φωτογραφίες :