Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή:
ECOSOL
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας: 20/07/2012
Ιδιοκτησία: ΤΣΑΪΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: UPSOLAR UP-M270P 270Wp poly
Inverters: SMA STP 17000TL-10
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Άρτα

Φωτογραφίες :