Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Γενική Επίβλεψη έργου & Αδειοδότηση:
ECOSOL
Μελέτη – Σχεδιασμός : ECOSOL
Ημερομηνία σύνδεσης : 07-2011
Θέση εγκατάστασης : Γεράκι , Δήμος Ευρώτα , Ν. Λακωνίας
Ιδιοκτησία : SOLAR GATE A.E
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: UP SOLAR UP-M270P – 270Wp
Inverters : SMA SUNNY CENTRAL 630HE
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : HILTI MSP-AL
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Λακωνία

Φωτογραφίες :