Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη – Αδειοδότηση:
ECOSOL + CEIT Impe SRL – ITALY
Γενική επίβλεψη έργου: ECOSOL
Γεωτεχνική – Υδρολογική μελέτη & Pull-out tests: ECOSOL – Larissa -GREECE
Ημερομηνία λειτουργίας: 10-2012
Ιδιοκτησία: ΣΟΛΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Θέση εγκατάστασης: Ν. Λάρισας , Δ.Ε. Τεμπών , Καρακόπετρα
Φ/Β Γεννήτριες: CNPV-235 poly 235Wp
Inverters: BONFIGLIOLI RPS 1040KW – Multi MPP
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Λάρισα

Φωτογραφίες :