Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή:
ECOSOL
Γενική επίβλεψη έργου: ECOSOL
Ημερομηνία λειτουργίας: 14/01/2013
Ιδιοκτησία : Σ.Κ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Θέση εγκατάστασης: Ν.Καρδίτσας, Δ. Σοφάδων , Μασχολούρι
Φ/Β Γεννήτριες RENESOLA VIRTUS 250Wp poly
Inverters: POWER ONE Trio 27.6TL & 20.0TL
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Καρδίτσα στην Καρδίτσα

Φωτογραφίες :