Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL
Γενική επίβλεψη έργου ECOSOL
Ιδιοκτησία SUNBEE Ενεργειακή Α.Ε & ΣΙΑ ΟΕ
Θέση εγκατάστασης Ν. Λάρισας , Δ. Κιλελέρ , Μόδεστος
Ημερομηνία Σύνδεσης 16/01/2013
Φ/Β Γεννήτριες ISOFOTON ISF-255 255Wp mono
Inverters SMA SMC 11000TL
Βάσεις στήριξης ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Λάρισα (1)

Φωτογραφίες :