Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή:
ECOSOL
Γενική επίβλεψη έργου: ECOSOL
Ημερομηνία λειτουργίας : 23/01/2013
Ιδιοκτησία : AGROMARKET A.E.
Θέση εγκατάστασης : 13o χλμ Ε.Ο Καρδίτσας – Τρικάλων, Αγναντερό, Ν. Καρδίτσας
Inverters: POWER ONE TRIO 27.6TL
Φ/Β Γεννήτριες: ISOFOTON ISF-255 255Wp mono
Βάσεις στήριξης: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ energia
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Καρδίτσα-Αγναντερό

Φωτογραφίες :