Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Κατασκευή:
ECOSOL-Μάιος 2012
Μελέτη & σχεδιασμός έργου: A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας: 28/05/2012
Ιδιοκτησία: S.C AGROKAISER S.r.l – Jilava – Ilfov – ROMANIA
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SUNTECH STP-295/24-Vd
Inverters: SMA MC-8000TL & SMA SUNNY Island 5048
Tracker: SUN CARRIER SC-260
Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας: CELLSTROM FB10-100

Φωτογραφίες :