Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL
Γενική Επίβλεψη: ECOSOL
Θέση εγκατάστασης: Συκέα, Δήμος Μονεμβασιάς, Ν. Λακωνίας
Ημερομηνία Σύνδεσης: 8/3/2013
Φ/Β Γεννήτριες: HareonSolar, 3BB HR-18/Bb series,HR-240Wp
Inverters: SMA SMC 11000TL-10
Βάσεις Στήριξης: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην συκέα Λακωνίας

Φωτογραφίες :