Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή:
ECOSOL
Γενική Επίβλεψη: ECOSOL
Ιδιοκτησία: Ζουμπουλάκης Παναγιώτης
Θέση εγκατάστασης: Συκέα, Δήμος Μονεμβασιάς, Ν. Λακωνίας
Ημερομηνία Σύνδεσης: 17/5/2013
Φ/Β Γεννήτριες: Yingli Solar,YL245P-29B, 245Wp POLY
Inverters: SMA SMC 11000TL-10
Βάσεις Στήριξης: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Συκέα του Νομου Λακωνίας

Φωτογραφίες :