Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 02/07/2021
Ιδιοκτησία ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες RISEN RSM 445Wp Bifacial
Inverters GOODWE  MT
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών DEGER Tracke

Φωτογραφίες :