Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL -Ιούνιος 2011 – Απρίλιος 2012
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & σύστημα τηλεπίβλεψης : ?????????????
Μελέτη & σχεδιασμός έργου: A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 11/2011
Ιδιοκτησία: A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
Θέση εγκατάστασης: Italy-Masseria Saraceno
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SANYO HIT-N235SE10 – 235Wp / SUNPOWER SPR300WHT – 300Wp / SUNTECH STP200-18/Ud – 200Wp
Inverters: KACO POWADOR 30TL3 / KACO POWADOR 9600 / FRONIUS IG Plus 150-3
Tracker: SUN CARRIER SC-260
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Ιταλία

Φωτογραφίες :