Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή:
A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
Γενική επίβλεψη έργου: ECOSOL
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Σύστημα Τηλεπίβλεψης: ????
Ημερομηνία λειτουργίας: ECOSOL : Αύγουστος 2011-Μάρτιος 2012
Ιδιοκτησία: A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANΥ
Θέση εγκατάστασης: ITALY-Fano,Marche ,Pesaro e Urbino
Φ/Β γεννήτριες: SHARP NU-U235F1 235Wp
Inverters: SOLARMAX 330 TS-SV
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Ιταλία

Φωτογραφίες :