Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & Σχεδιασμός έργου:
A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
Γενική επίβλεψη έργου: ECOSOL
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & σύστημα τηλεπίβλεψης: ECOSOL
Ημερομηνία λειτουργίας: 04-2012
Ιδιοκτησία: A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
Θέση εγκατάστασης: Peglio , Marche , Pesaro e Urbino , ITALY
Φ/Β Γεννήτριες: SHARP NU-U235F1 235Wp
Inverters: SOLARMAX 330 TS-SV

Φωτογραφίες :