Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη – Σχεδιασμός
A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
Γενική επίβλεψη έργου: ECOSOL – ΛΑΡΙΣΑ – ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & σύστημα τηλεπίβλεψης : ECOSOL – ΛΑΡΙΣΑ – ΕΛΛΑΔΑ
Ημερομηνία λειτουργίας: 05-2012
Ιδιοκτησία: A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
Θέση εγκατάστασης: Peglio , Marche , Pesaro e Urbino , ITALY
Φ/Β γεννήτριες: SHARP NU-U235F1 235Wp
Inverters: SOLARMAX 330 TS-SV
SOLARMAX 100 TS-SV

Φωτογραφίες :