Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη – Σχεδιασμός:
A+F GmbH – Wuerzburg – GERMANY
Γενική επίβλεψη έργου: ECOSOL-ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & σύστημα ασφαλείας: ECOSOL-ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΛΑΔΑ
Ημερομηνία λειτουργίας: Ιανουάριος 2013
Ιδιοκτησία: TIRIAC HOLDINGS
Θέση εγκατάστασης : Ploiesti , Eπαρχία Prahova , ROMANIA
Φ/Β γεννήτριες: SOLARWORLD SW240Wp & SW 245Wp Poly
Inverters: SMA Sunny Central 760CP-XT

Φωτογραφίες :