Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή:
ECOSOL
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας: 18/01/2011
Ιδιοκτησία: AGROLAND S.A
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: Solar-Fabrik SF200-3A – 240Wp poly
Inverters: DIEHL AKO Platinum 17000 TL3
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην Καρδίτσα

Φωτογραφίες :