Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 11/04/2011
Ιδιοκτησία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες EXEL ESP series 60 250Wp poly
Inverters EXEL ESP series 60 250Wp poly
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών Deger tracker 4000 NT μονού άξονα

Φωτογραφίες :