Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 13/04/2011
Ιδιοκτησία ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες UPSOLAR UP-M270P 270Wp poly
Inverters DIEHL AKO Platinum 17000TL3
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών DEGER Tracker 9000NT διπλού άξονα
Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην Κρήτη

Φωτογραφίες :