Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή:
ECOSOL 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας: 13/04/2011
Ιδιοκτησία: ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: UPSOLAR UP-M270P 270Wp poly
Inverters: DIEHL AKO Platinum 17000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: DEGER Tracker 9000NT διπλού άξονα
Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού στο Ρέθυμνο

Φωτογραφίες :