Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL 2011
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 08/02/2012
Ιδιοκτησία ΚΡΙΚΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες EXEL ESP 235 Wp poly
Inverters SMA STP 17000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Αιτωλοακαρνανία

Φωτογραφίες :