Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL 2011
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 23/02/2012
Ιδιοκτησία ΚΙΟΣΗΣ Γ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες UP SOLAR M190 mono
Inverters SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών Deger tracker 9000NT διπλού άξονα

Φωτογραφίες :