Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 16/09/2010
Ιδιοκτησία Σ.Κ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες Solar-Fabrik SF200-3A – 240Wp poly
Inverters DIEHL AKO Platinum 17000 TL3
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Καρδίτσα

Φωτογραφίες :