Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2012
Ημερομηνία λειτουργίας: 22/06/2012
Θέση έργου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ιδιοκτησία: ΚΑΡΤΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: PANASONIC HIT -N 240 poly
Inverters: SOLAREDGE 8K- 3PHASE
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκή Στέγη στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες :