Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL
Γενική επίβλεψη έργου: ECOSOL
Ημερομηνία λειτουργίας: 16/05/2008
Ιδιοκτησία : ΤΙΡΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣ. Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Θέση εγκατάστασης: Ν. Φλώρινας, Δ. Φλώρινας, Γιάτσοβο
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SCHUCO SPV SMG 180Wp poly
Inverters: SMA SMC 7000TL & 5000A
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στη Φλώρινα

Φωτογραφίες :